یاد داشت های من

هستی زیباست ، هستی آفرین زیباتر

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

«انتظار» از «شعار» تا «عمل»

«منتظر» بودن فقط به شعار دادن و خواندن دعای «اللهمّ‌ کن لولیّک ... » (دعای سلامتی امام زمان عج) نیست ، بلکه می بایست ویژگی های یک شخص منتظر را در وجود خویش محقق ساخت.

ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

عشق الهی و شبهه سنخیت انسان و خدا

از سوالات بسیار مهمی که مطرح می شود ،این است که چگونه یک وجود محدود عاشق وجودی نامحدود می شود؟آیاجوابی راه گشای مسأله است؟

چگونه عشق الهی میسر می شود؟....................در شریعت مقدّس چه راه هایی برای رسیدن به عشق الهی در نظر گرفته شده است؟

آیا می شود عاشق خدا شد؟

ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

معرفت آفاقی (هوش معرفتی)

«معرفت آفاقی» به آن گونه از «معرفت»‌اطلاق می گردد که انسان از «پدیده های مادّی» به «خالق متعال»‌ رهنمون گردد.

به قول شاعر:  

برگ درختان سبز در نظر «هوشیار»

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

 «هوشیار»‌ یعنی کسی که «هوش معرفتی» دارد نه این که کسی باشد که «ریاضیاتش » بسیار باشد.«هوش معرفتی» انسان را از «مخلوق » به «خالقش»‌رهنمون می کند که منطقیون به این می گویند برهان «انّی»‌ یعنی از «معلول» به علّت رسیدن.

نویسنده: سلطان علی نایبی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

تنعّم لطیف

«تنعّم لطیف » یعنی برخورداری از نعمتی که «لطیف» است .نعمات و امکاناتی که به چشم انسان های «مادّه محور» هیچ نمایی ندارد و از ارزش ساقط است امّا «عرفا» از آن به «نعمتی بزرگ» یاد می کنند.

ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

قناعت عرفانی

در نظر یک عارف داشتن «نور چراغی»‌که در پرتو آن بتواند به مطالعه کتب معارف بپردازد بسیار مهم تر از رسیدن به مقامات مادّی است.یک «عارف»،«قدرت معنوی» را فراتر از «قدرت مادّی » می داند.این اخلاق عارفانه را درک کردن در این دنیای «سودگرایانه» امروز، محال به نظر می رسد، انسان هایی که «قناعت» ندارند،و دیوانه وار به دنبال «تولیدجدید» و«محصول جدید» هستند،و فقط موضوع «لذّت»‌را متنوّع کرده اند بدون آن که به «کیفیت لذّت» نگاهی داشته باشند.«عرفا» به «لذّت مناجات و مطالعه» خویش قانع بودند.این «عدم قناعت» زاییده تفکر «سودگرایانه غربی» است.

نویسنده: : سلطان علی نایبی

 
.
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

خدا عشق است.
اندراین فضای شلوغ شهر
جای یک نگاه توخالی است
گرچه حس می کنم تو را امّا
اشک از چشمان من جاری است 

ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

شعری در وصف پیامبر اعظم صمرغ دل آماده پرواز کرد

با «محمّد» ،«عشق» سخن «آغاز» کرد

ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

مکتب عشق و شهادت

 
مکتب عشق و شهادت مکتب بلخی است 
 بشر و دین و هدایت،هدف بلخی است
صوفیا خرقه به درآر که بلخی گفته است : 
  خرقه بی «عشق الهی» ثمر تلخی است.
شاعر: سلطان علی نایبی
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

ای خدای زمان و مکان


بار الها!

توخود می دانی که بشر امروزی سخت به سوی مدرنیته پیش می رود،هر روز بر تعداد ماشین ها و وسایل پیشرفته زندگی افزوده می شود.

منتهی درد من این است که همه این وسایل زمان را از کف می گیرد و فرصت کمی با دلدار نشستن را از انسان دریغ می دارد.

ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

دنیا محل غفلت

اُستن این عالم ای جان غفلت است
هوشیاری این جهان را آفت است
هوشیاری زان جهان است و چو آن
غالب آید پست گردد این جهاننویسنده : سلطان علی نایبی
برخی با استناد به این شعر مولانا بر آنند که انبیای الهی باید بشر را رها کنند تا هیچگونه هوشیاری ای در این دنیا نداشته باشند ،و انبیای الهی آدرس را اشتباه داده اند ،نه تنها آدرس اشتباهی داده نشده بلکه

ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

زندگی یک راز است

 زندگی  یک  «راز » بسیار   «پیچیده » و  « مهم »است.

رازی  که هر کس بتواند آن  را «کشف» کند  توانسته  به 

مهمترین معمّای هستی دست پیدا کند.

«سلطان علی نایبی».

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

معنویت

بشر امروز به طور جدی به معنویت نیازمند است
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

علل ارتکاب جرم

بررسی علل ارتکاب جرم


حلول ماه مبارک رمضان بر همگان مبارک باد بررسی علل ارتکاب جرم 
مقدمه 
از دیرباز انسان برایش این سئوال مطرح بوده که دارای چه ماهیت و سرشتی است 
این سرشت تحت تاثیر چه عواملی قرار می گیرد؟ همواره این مطلب برای انسان سئوال انگیز است که چرا یکی چون هابیل پاک و مقدس شده و یکی چون قابیل خون ریز و جنایتکار می شود . در طول تاریخ نظریات زیادی درموردسرشت آدمی وعوامل تغییر دهنده آن داده شده است  بسیاری سرشت وفطرت آدمی راچیزی دانسته اند که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. به نظر اینان هرفرد همان گونه که متولد شده است زندگی می کند. یعنی انسان چگونه زیستن را با خود به دنیا آورده است. 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

ولادت حضرت مهدی عج مبارک باد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی